2- Tanja Dexters legt de Poker hands combinaties uit

 Poker Hand Rankings
5

Video Details

http://www.unibetfree.be

De basisregels van poker zijn heel eenvoudig en heel snel aan te leren. Daarna komt het er gewoon op aan om te oefenen om je vaardigheden bij te schaven. Eerst en vooral moet je de waarde van de kaarten kunnen inschatten. Een twee is de laatste kaart, daarna drie, vier en zo voort tot tien, boer, dame, heer en tenslotte aas als hoogste kaart. Alles soorten, klavers, harten, schoppen en ruiten, hebben in poker dezelfde waarde.

Nu moet je nog weten hoe de sterkte van je hand wordt bepaald. Je hand wordt bepaald uit de vijf beste kaarten voor jou.

De laagste hand die je kan hebben is de "High Card". Met deze hand zal je helaas niet veel geld kunnen winnen.
De volgende hand is een "paar". Deze hand bestaat uit twee kaarten van dezelfde waarde. Hoe hoger de kaart, hoe hoger de waarde van je hand. Een paar heren is dus sterker dan een paar zessen.
Daarna volgt, je raadt het al : "dubbel paar". Je hebt dan twee maal twee kaarten van dezelfde waarde. Bijvoorbeeld twee vieren en twee heren.
Sterker dan dubbel paar, is "three of a kind". Dat zijn dus drie kaarten van dezelfde waarde. Bijvoorbeeld drie tienen.
Tanja Dexters
Nu komen stilaan de interessante hands! In dit geval geval de "Straight". Dit zijn vijf kaarten van opeenvolgende waarden, bijvoorbeeld acht, negen, tien, boer en dame. In verband met straights moet je drie dingen onthouden:

De kaarten moeten niet van dezelfde soort zijn. Je kan dus twee klavers, 1 schoppen en twee harten hebben.
Een aas kan dienen als hoogste of als laagste kaart.
De beste straight is 10, boer, dame, heer en aas.
Unibet Online Poker
De volgende hand, die sterker is als de straight, is de flush. Dat zijn vijf kaarten van dezelfde soort : vijf harten bijvoorbeeld. De waarde van de kaarten heeft geen belang, ze moeten mekaar ook niet opvolgen. Je hebt de strekst mogelijke flush als er een aas tussen zit.

We zijn nu aanbeland aan de Full House. Dat is een combinatie van Three of a kind en een paar. Bijvoorbeeld drie tienen en twee vijven. Dit is al een heel sterke hand waarmee je heel wat pots kan winnen. Ik wil nog even vermelden dat een Full House bestaande uit drie tienen en twee vijven sterker is dan een Full House bestaande uit drie Vijven en twee tienen. Kijk dus eerst en vooral naar de kaart waarvan je er drie hebt!

Er bestaan slechts drie hands die nog sterker zijn dan een Full House, en dat zijn de absolute toppers. Eerst en vooral is er Four of a kind, en de benaming zegt het al zelf : dat zijn vier kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld vier boeren.

Dan is er de Straight Flush. We hebben al eerder kennis gemaakt met de straight en met de Flush, en de volgende hand is een combinatie van beide, die dan ook "Straight Flush" wordt genoemd. Dat zijn dus vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort, bijvoorbeeld schoppen vijf, zes, zeven acht en negen.

De sterkste Straight Flush die je kan vormen bestaat logischer wijze uit de sterkste kaarten uit het pak : aas, heer, dame, boer en tien. Als je de deze kaarten samen hebt, dan heb je de sterkst mogelijke hand in poker. Die wordt dan Royal Straight Flush genoemd. Geen enkele hand kan je dan nog verslaan. Geniet er dus van als je deze kaarten in je hand hebt, want de kansen zijn uiterst klein.
Laten we al die hands nog eens overlopen:
De laagste hand is de "High Card".
Dan volgt een Paar,
en dan een Dubbel Paar.
Volgend in de lijst is "Three of a kind", dat zijn dus drie kaarten van dezelfde waarde.
Sterker dan een "Three of a kind" is de "Straight", dat zijn vijf opeenvolgende kaarten, bijvoorbeeld vier, vijf; zes; zeven en acht.
Daarna volgt de Flush, en dat zijn dan weer vijf kaarten van dezelfde soort, bijvoorbeeld 5 harten.
Daarna volgt de Full House. Dat is een combinatie van Three of a kind en een paar, bijvoorbeeld twee Azen en drie vijven.
Tenslotte zijn we aanbeland aan de drie sterkste handen in poker. Eerst heb je Four of a kind, dat zijn vier kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld vier dames.
Daarna de straight flush, die zoals zijn naam het zegt, bestaat uit een combinatie van de Straight en de Flush. Dat zijn vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Bijvoorbeeld klaveren dame, boer, tien, negen en acht.
Als die vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort, dan ook nog de vijf hoogste kaarten uit het spel zijn, spreken we van de Royal Flush, tien, boer, dame, heer en aas van harten bijvoorbeeld.

Date Added: 2020-07-31

Watched 22 times

Tags: None

Ads Cards pokers

Ad not found
Loading...